ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Tuesday, August 24, 2010

หอยจ๊อ - “Hoy Jor” Deep fried crab meat roll - “Hoy Jor” rolos de caranguejo fritos

หอยจ๊อ


ส่วนผสม

- เนื้อปู 100 กรัม

- หมูสับ 100 กรัม

- เนื้อกุ้งสับ 100 กรัม

- ฟองเต้าหู้

- ไข่เป็ด 2 ฟอง

- แป้งสาลี 4 ช้อนโต๊ะ

- รากผักชี 3 ราก

- กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ

- พริกไทยป่น ½ ช้อนชา หรือเมล็ดพริกไทย 10 เม็ด

- เกลือ 1 ช้อนชา

- น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา

- ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ

- ต้นหอม+ผักชีซอย 3 ช้อนโต๊ะ

- เหล้าจีน 2 ช้อนโต๊ะ


วิธีทำ


1. โขลกกระทียม รากผักชี เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกันจนละเอียด

2. ใส่ส่วนผสมที่โขลกไว้ผสมลงคลุกเคล้ากับเนื้อปู หมูสับ เนื้อกุ้งสับ แป้งสาลี ไข่เป็ด น้ำตาล เกลือ ซีอิ๊วขาว เหล้าจีน ต้นหอมและผักชี

3. นวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี พักไว้

4. นำฟองเต้าหู้ไปแช่น้ำให้นิ่ม แล้วนำมาแผ่เป็นแผ่นขนาดประมาณ 5 นิ้ว หรือขนาดที่สามารถนำมาห่อได้ แล้วแต่ตามสะดวก

5. ตักส่วนผสมวางบนแผ่นเต้าหู้ ใส่ไส้ให้พอดี ไม่มากหรือน้อยไป ม้วนแล้วมัดด้วยด้าย เริ่มมัดจากหัวและค่อยๆ เลื่อนไปยังหาง

6. นำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ 15 นาที

7. พักไว้ให้เย็น ตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำ

8. นำไปทอดด้วยน้ำมันร้อนจัด พอเหลือง ยกลงให้สะเด็ดน้ำมัน

9. เสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มบ๊วย


“Hoy Jor” Deep fried crab meat roll
 Ingredients

- 100 grams of crab meat

- 100 grams of minced pork

- 100 grams of chopped shrimp meat

- Dried bean curd sheet

- 2 duck eggs

- 4 tablespoon of wheat flour

- 3 coriander roots

- 1 tablespoon of chopped garlic

- ½ teaspoon of pepper powder or 10 peppercorns

- 1 teaspoon of salt

- 1 teaspoon of sugar

- 1 tablespoon of light soya sauce

- 3 tablespoons of chopped spring onion mixed with coriander

- 2 tablespoons of Chinese cooking rice wine

 
How to cook it
1. Mash well the garlic, coriander root, salt and pepper.

2. Add this mixture into the crab meat, minced pork, shrimp meat, wheat flour, sugar, salt, light soya sauce, Chinese cooking rice wine and chopped spring onion mixed with coriander.

3. Mix them well until smooth. Rest.

4. Soak the dried bean curd sheet until it gets soft. Cut it in 5 inches sheet or the size that you can make the roll.

5. Put the mixture on top of the bean curd sheet. Put a quantity just enough to wrap. Tight with the string, start from the top until the end, do not tight it in the middle then top and end because it may break the sheet.

6. Steam for 15 minutes.

7. Remove from the steam and rest to cool down. Then cut in the small piece you like; around 1 inch.

8. Fried in the hot oil until it turns yellow. Drain the oil.

9. Ready to serve with plum sauce.


“Hoy Jor” rolos de caranguejo fritos


Ingredientes


- 100 gramas de miolo de caranguejo

- 100 gramas de carne de porco picada

- 100 gramas de camarão desfiado

- Folha de tofu seco

- 2 ovos de pato

- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 3 raízes de salsa
- 1 colher de sopa de alho picado

- ½ colher de chá de pimenta em pó ou 10 grãos de pimenta

- 1 colher de chá de sal

- 1 colher de chá de açúcar

- 1 colher de sopa de molho de soja light

- 3 colheres de sopa de cebolinho picado misturado com salsa

- 2 colheres de sopa de vinho de arroz chinês


Como preparar


1. Esmague bem o alho, as raízes de salsa, o sal e a pimenta.

2. Junte esta mistura ao miolo de caranguejo, carne de porco picada, camarão, farinha de trigo, açúcar, sal, molho de soja light, vinho de arroz chinês e ao cebolinho picado com salsa.

3. Misture tudo muito bem até que fique macio. Deixe descansar.

4. Demolhe a folha de tofu seco até que fique mole. Corte em pedaços com cerca de 5 polegadas para que possa enrolar.

5. Meta a mistura em cima da folha de tofu. Meta uma quantidade que permita enrolar. Ate com um cordel, começando de uma extremidade para a outra sem aperar muito no meio porque pode quebrar a folha de tofu.

6. coza em vapor por 15 minutos.

7. Retire do vapor e deixe descansar até arrefecer. Corte em pequenos pedaços; cerca de 1 polegada.

8. Frite em óleo bem quente até que fique amarelado. Seque bem.

9. Pronto a servir com molho de ameixa.No comments:

Post a Comment