ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Tuesday, July 6, 2010

ข้าวเหนียวเปียกลำไย - Sweet black sticky rice with longan in coconut milk
ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ส่วนผสม


- ข้าวเหนียวดำ 1 ถ้วย
- ข้าวเหนียวขาว ¼ ถ้วย
- น้ำตาลทราย ½ ถ้วย
- เกลือป่น 1 ช้อนชา
- กะทิ 1 ถ้วย
- น้ำเปล่า 4 ถ้วย
- ลำไยปอกเปลือก แกะเม็ดแล้ว ตามชอบ
- เผือก ตามชอบ
- หมายเหตุ: ถ้ามีใบเตยสด น้ำใบเตย 1 ใบ มาต้มกับน้ำเปล่า 1 ถ้วย และส่วนผสมของน้ำเปล่า 3 ถ้วย ก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำทั้งหมด 4 ถ้วย แต่ถ้าหาใบเตยไม่ได้ก็ใช้เป็นส่วนผสมน้ำเปล่าทั้งหมด 4 ถ้วยก็ได้
 วิธีทำ


1. แช่ข้าวเหนียวดำและขาว ข้ามคืนเอาไว้ เวลาทำจะได้ไม่เสียเวลาต้มนานเพราะข้าวเหนียวบานแล้ว
2. ตั้งน้ำ ต้มน้ำเปล่า 3 ถ้วย ไฟปานกลาง พอน้ำเดือด นำข้าวเหนียวดำลงไปต้ม
3. จากนั้นอีกประมาณ 10 นาที พอข้าวเหนียวดำเริ่มนิ่มแล้ว เติมข้าวเหนียวขาวลงไปและเติมน้ำเปล่าที่เหลืออีก 1 ถ้วย ถ้าใช้น้ำใบเตยให้ใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ ที่เติมข้าวเหนียวขาวลงไปผสมกับข้าวเหนียวดำก็เพราะว่าข้าวเหนียวขาวอมน้ำมากกว่าข้าวเหนียวดำ ดังนั้นข้าวเหนียวเปียกลำไยจึงมีลักษณะข้น
4. ต้มต่อไปอีกและคอยคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดก้นหม้อ
5. พอข้าวเหนียวขาวเริ่มนิ่มแล้ว เติมน้ำตาลลงไป คนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมด จากนั้นใส่ลำไยและเผือกลงไป เคี่ยวต่อไปจนส่วนผสมเข้ากันดี ปิดไฟ ยกลง
6. เตรียมหม้ออีกใบหนึ่ง นำกะทิไปเคี่ยวจนเดือดและเริ่มข้นขึ้น เติมเกลือลงไปเล็กน้อย ชิมรสที่ชอบ ใครชอบเค็มหน่อยก็เติมเกลือมากหน่อย คนให้เข้ากัน ปิดไฟ ยกลง
7. เวลาเสิร์ฟก็ตักส่วนผสมของข้าวเหนียวเปียก ราดด้วยกะทิ เสิร์ฟได้ทั้งร้อนและเย็น


Sweet black sticky rice with longan in coconut milk


Ingredients


- 1 cup of black sticky rice
- 1/4 cup of white sticky rice
- 1/2 cup of white sugar
- 1 teaspoon of salt
- 1 cup of coconut milk
- 4 cups of water
- Some pitted longan (depends on you)
- Some taro (optional)
- If you can find fresh pandanus leaf, use 1 leaf to boil with 1 cup of water then add in the water mixture (3 cups of water) but if you can’t find it, just use 4 cups of water with no pandanus


How to make it


1. Soak separated black and white sticky rice over night
2. Boil 3 cups of water in the pan in medium heat then add the black sticky rice to boil
3. After 10 minutes, when the black sticky rice gets soft, add the white sticky rice and put more 1 cup of water. (The season of putting the white sticky rice is to make all together because the white one absorb more water than the black)
4. Keep boiling and stir all the time for the sticky rice not to stick to the pan
5. When the white sticky rice is soft, add white sugar. Stir until the sugar melt then place the longan and the taro. Simmer a bit more to make all ingredient mix together. Remove from the heat
6. In another saucepan, add coconut milk and simmer until it’s hot. Then add salt and stir it well. Remove from heat
7. To serve put the sweet sticky rice with longan in the bowl then add the coconut milk on top. Can serve both hot or cold


Arroz doce glutinoso com olhos-de-dragão e leite de coco


Ingredientes


1 copo de arroz glutinoso preto
1/4 copo de arroz glutinoso branco
1/2 copo de açúcar branco
1 colher de chá de sal
1 copo de leite coco
4 copo de água
- Olhos de dragão sem caroço (a gosto)
- Inhame (opcional)
- Se conseguir encontrar folha de pandâno fresca, ferva-a num copo de água e depois junte a restante água (3 copos de água) mas se não encontrar pode usar quatro copos de água sem o pandâno


Como preparar


1. Meta o arroz, em separado, de molho durante a noite
2. Com três copos de água, leve o arroz glutinoso preto a cozer em lume brando
3. Passados 10 minutos de fervedura e o arroz esteja a ficar mole, junte o arroz glutinoso branco e mais um copo de água. (Mete-se o arroz branco para misturar com o preto só depois deste estar quase cozido porque o branco absorve muito mais água)
4. Deixe ferver mexendo sempre para que não queime
5. Quando o arroz branco estiver cozido, junte o açúcar branco. Misture tudo muito bem até o açúcar se dissolver e depois junte os olhos de dragão e o inhame e deixe ferver mais um pouco para ligar tudo. Retire do lume
6. Noutra panela leve o leite de coco a ferver e adicione o sal. Retire do lume
7. Para servir meta o arroz glutinoso doce com olhos de dragão numa tigela e regue com leite de coco. Pode ser servido quente ou frioNo comments:

Post a Comment