ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Wednesday, May 12, 2010

สปาเกตตี้ปลาเค็ม - Spaghetti with salted mackerel and Chinese kale - Esparguete com carapau seco e couve chinesa


สปาเกตตี้ปลาเค็ม

เครื่องปรุง
- เส้นสปาเกตตี้สำหรับ 2 ที่
- กระเทียบสับ 2 ช้อนโต๊ะ
- ผักคะน้า ½ ถ้วย
- ปลาเค็ม 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้าปลาเค็มมากก็ไม่ต้องใส่)
- น้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ
- ใบโหระพา ½ ถ้วย
- พริกชี้ฟ้าซอย 1 ช้อนโต๊ะ


วิธีทำ
1. ลวกเส้นสปาเกตตี้ให้ได้ที่ ยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำ นำเส้นสปาเกตตี้มาคลุกกับน้ำพริกเผาให้ทั่ว พักไว้
2. ตั้งกระทะไฟปานกลาง ใส่น้ำมันพืช พอน้ำมันร้อน ใส่ปลาเค็มลงทอด ยีให้เป็นชิ้นเล็กๆ ทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึ้น พักไว้
3. กะทะอีกใบตั้งกระทะไฟปานกลาง ใส่น้ำมันมะกอก เจียวกระเทียมให้เหลืองและหอม จากนั้นใส่ปลาเค็มที่ทอดเอาไว้ลงไป ผัดให้เข้ากัน
4. ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นใส่ผักคะน้า
5. ปรุงรสด้วยน้ำปลา และน้ำตาล ชิมรส ปรุงรสตามชอบ ระวังอย่าให้เค็มมาก ทางทีดีก่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาควรชอมดูก่อนว่าเส้นสปาเกตตี้มีรสเค็มจากปลาเค็มมากน้อยแค่ไหน
6. ผัดต่อให้เข้ากัน ใส่ใบโหระพา โรยด้วยพริกชี้ฟ้าซอย
7. ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ


Spaghetti with salted mackerel and Chinese kale


Ingredients
- Spaghetti for 2 persons
- 2 tablespoons of chopped garlic
- ½ cup of Chinese kale
- 3 tablespoons of dry mackerel
- 2 tablespoons of olive oil
- 2 tablespoons of frying oil
- 2 tablespoons of white sugar
- 1 tablespoon of fish sauce (if the mackerel is already salted, don’t need to use it)
- 1 tablespoon of chili paste
- ½ cup of sweet basil leaves
- 1 tablespoon of sliced red chili


How to cook
1. Boil the spaghetti. Drain it. Mix well the chili paste with the spaghetti. Put it to rest
2. In medium heat, add the frying oil, and when its hot add the dry mackerel. Break it in small pieces. Fry it until it gets yellow and crunchy. Drain it well
3. Using another pan, in medium heat, add olive oil. Fry the garlic until it starts smelling well and then add the fried mackerel. Stir well
4. Add the spaghetti, stir well and then add the Chinese kale
5. Season with fish sauce and white sugar. Taste it. Be careful, don’t make it too salt. The best way to prevent it is to taste the spaghetti before you adding the fish sauce to see if still need to be more salty
6. Stir fry a bit more then add the sweet basil leaves and sliced red chili
7. Remove from the heat. Ready to serve


Esparguete com carapau seco e couve chinesa


Ingredientes
- Esparguete para 1 pessoas
- 2 colheres de sopa de alho picado
- ½ copo de couve chinesa
- 3 colheres de sopa de carapau seco
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 colheres de sopa de açúcar branco
- 1 colher de sopa de molho de peixe (se o carapau já for salgado, não precisa de usar este molho)
- 1 colher de sopa de pasta de piripíri
- ½ copo de folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de piripíri em rodelas


Como preparar
1. Coza o esparguete. Escorra. Misture bem a pasta de piripíri com o esparguete e meta de lado
2. Em lume médio, junte o óleo e frite o carapau mexendo até que fica dissolvido. Frite até que fique amarelo e estaladiço. Seque bem
3. Noutra frigideira, em lume médio, meta o azeite. Frite o alho até que comece a emanar um cheiro intenso. Depois junte o carapau frito e mexa tudo muito bem
4. Junte o esparguete, misture e adicione a couve chinesa
5. Tempere com molho de peixe e açúcar branco. Prove. Cuidado, não faça a comida muito salgada. A melhor forma de prevenir que fique salgada é provando antes de adicionar o molho de peixe. Se não for necessário, não adicione
6. Frite mais um pouco e junte as folhas de manjericão e o piripíri às rodelas
7. Retire do lume. Pronto a servir

No comments:

Post a Comment