ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Wednesday, May 5, 2010

แกงเผ็ดเป็ดย่าง - Red Curry with roasted duck - Pato assado com caril vermelho


แกงเผ็ดเป็ดย่าง

ส่วนผสม
- เนื้อเป็ดย่าง 100 กรัม
- น้ำพริกแกงเผ็ด 2 ช้อนโต๊ะ
- สับปะรด 1 ชิ้น (ตามชอบ)
- มะเขือเทศลูกเล็ก 7-8 ลูก (ตามชอบ)
- ใบมะกรูด 3 ใบ
- ใบโหระพา 1 ถ้วย
- น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะขามเปียก 1 ช้อนชา
- กะทิ 1 ถ้วย
- น้ำเปล่า ½ ถ้วย
- น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ


วิธีทำ
1. น้ำเครื่องแกงมาผัดกับน้ำมันให้หอม พอเครื่องแกงหอมดีแล้ว ใส่กะทิลงไปผัด ถ้าใครใช้กะทิคั้นสด ให้ใส่หัวกะทิลงไปผัดอย่างเดียวหางกะทิเก็บไว้ก่อน แต่ถ้าใครใช้กะทิกระป๋องก็นำลงไปผัดทั้งหมดเลย
2. ผัดจนกะทิและเครื่องแกงหอมและเข้ากันดี จากนั้นใส่เนื้อเป็ดย่างลงไป (ถ้าใครใช้กะทิคั้นสด พอผัดเครื่องเข้ากันดีแล้วให้ใส่หางกะทิตอนนี้ได้เลย) ถ้าใครใช้กะทิกระป๋องแล้วไม่อยากให้แกงข้นมากนักก็เติมน้ำเปล่าลงไป 1 ถ้วย
3. รอให้กะทิเดือด ใส่สับปะรด มะเขือเทศ และใบมะกรูดฉีก
4. ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปี๊บ และน้ำมะขามเปียก ชิมรสให้เข้ากัน
5. เมื่อได้รสที่ต้องการแล้วใส่ใบโหระพา ปิดไฟ ยกลง พร้อมเสิร์ฟ


Red Curry with roasted duck

Ingredients
- 100 grams of roasted duck meat
- 2 tablespoons of red curry paste
- 1 small piece of pineapple (optional)
- 7-8 cherry tomatoes
- 3 kaffir lime leaves
- 1 cup of sweet basil leaves
- 3 tablespoons of fish sauce
- 1 tablespoon of palm sugar
- 1 teaspoon of tamarind sauce
- 1 cup of coconut milk
- ½ cup of water (optional)
- 1 tablespoon of frying oil


How to cook
1. Put the frying oil in the pan and add the red curry paste. Stir fry until it starts to have a good smell then add the coconut milk (if you use fresh coconut milk, add only the undiluted coconut milk and keep the remaining for later. If using canned coconut milk can add it all at ounce)
2. Stir the red curry paste and the coconut milk well until it start to have a good smell and then add the roasted duck meat. (if used the fresh coconut milk, add the remaining now). If used the canned coconut milk and don’t want the curry too thick, just add ½ cup of water
3. Wait until it boils, place the pineapple, cherry tomatoes and shredded kaffir lime leaves
4. Season the curry with fish sauce, palm sugar and tamarind sauce. Taste it
5. When you’ve the taste you like, add the sweet basil leaves and remove the pan from the heat. Ready to serve


Pato assado com caril vermelho

Ingredientes
- 100 gramas de pato grelhado
- 2 colheres de sopa de pasta de caril vermelho
- 1 pedaço de ananás (opcional)
- 7-8 tomate cereja
- 3 folhas de combava
- 1 copo de folhas de manjericão
- 3 colheres de sopa de molho de peixe
- 1 colher de sopa de açúcar de palma
- 1 colher de chá de molho de tamarindo
- 1 copo de leite de coco
- ½ copo de água (opcional)
- 1 colher de sopa de óleo para fritar


Como preparar
1. Meta o óleo na frigideira e junte a pasta de caril vermelho. Frite até que comece a cheirar intensamente, para depois adicionar o leite de coco (se usar leite de coco fresco adicione apenas a água, guardando a parte mais espessa para mais tarde. Se usar leite de coco de lata, adicione tudo de uma só vez)
2. Frite a pasta de caril vermelho e o leite de coco até que o cheiro seja bem forte. Juntando depois o pato grelhado. (Se usar leite de coco fresco, adicione agora o restante) Se usou leite de coco enlatado e não quiser o molho muito espesso, pode adicionar ½ copo de água
3. Esperar até levantar fervura, adicione o ananás, o tomate cereja e as folhas de combava desfiadas
4. Tempere com o molho de peixe, açúcar de palma e o molho de tamarino. Prove
5. Quando encontrar o sabor que mais lhe agrada, adicione as folhas de manjericão e retire do lume. Pronto a servir

No comments:

Post a Comment