ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Tuesday, May 4, 2010

คุ้กกี้ชอคโกแลตชิพ - Double chocolate chips cookies- Biscoitos de duplo chocolate com pepitas


คุ้กกี้ชอคโกแลตชิพ

ส่วนผสม
‐ แป้งสาลีอเนกประสงค์ 2 ถ้วย
‐ เนยเค็ม 250 กรัม
‐ น้ำตาล 2 ถ้วย
‐ ไข่ไก่ 2 ฟอง
‐ น้ำวนิลลา 2 ช้อนชา
‐ ผงโกโก้ 1 ถ้วย
‐ เบกกิ้งโซดา 1 ช้อนชา
‐ เกลือ ½ ช้อนชา
‐ ชอคโกแลตชิพ 1 ถ้วย
‐ อัลมอนด์บด 1 ถ้วย


วิธีทำ
1. ร่อนแป้ง 2 รอบ พักไว้
2. ร่อนผงโกโก้ เบกกิ้งโซดา และเกลือ 2 รอบ พักไว้
3. ตีเนยกับน้่ำตาลด้วยความเร็วสูงให้น้ำตาลขึ้นฟู
4. ใส่ไข่ไก่ และน้ำวนิลลา คนส่วนผสมให้เข้ากัน
5. ค่อยๆ ใส่ส่วนผสมของโกโก้ลงไป จนหมด คนส่วนผสมให้เข้ากัน
6. ค่อยๆ ใส่แป้งลงไปทีละนิด คนส่วนผสมไปเรื่อยๆ เติมจนส่วนผสมแป้งหมด
7. ใส่ชอคโกแลตชิพ และอัลมอนด์บด คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน
8. วางคุ้กกี้ให้ได้ชิ้นประมาณ 1 นิ้ว แล้ววางห่างกันแต่ละชิ้นประมาณ 1 นิ้ว บนถาดอบที่รองด้วยกระดาษ
9. อบที่อุณหภูมิ 180 องศา 15 นาที
10. เสร็จแล้วพักคุ้กกี้ไว้ให้เย็น เก็บใส่โหล


Double chocolate chips cookies


Ingredients
- 2 cups of all purpose flour
- 250 grams of salted butter
- 2 cups of white sugar
- 2 chicken eggs
- 2 teaspoons of vanilla extract
- 1 cup of cacao powder
- 1 teaspoon of baking powder
- ½ teaspoon of salt
- 1 cup of chocolate chip
- 1 cup of grounded almond


How to prepare
1. Sieve the flour 2 times then let it rest
2. Sieve the cacao powder, baking soda and salt 2 times and let it rest
3. Beat the butter with the sugar in high speed until it turns foamy
4. Add 2 eggs and vanilla extract. Mix them well
5. Add, little by little, the mixture of cacao and mix it well
6. Add, little by little, the flour and mix it well
7. Then add the chocolate chips and grounded almond. Mix all well
8. Make small mounts of 1 inch in diameter in the tray covered with baking paper and leave space between the mounts of dough to allow it to grow
9. Bake it in 180c for 15 minutes
10. Rest the baked cookies in the tray until they get cold. Store it in a pot


Biscoitos de duplo chocolate com pepitas


Ingredientes
- 2 copos de farinha multiusos
- 250 gramas de manteiga com sal
- 2 copos de açúcar branco
- 2 ovos de galinha
- 2 colheres de chá de extracto de baunilha
- 1 copo de cacau em pó
- 1 colher de chá de fermento em pó
- ½ colher de chá de sal
- 1 copo de pepitas de chocolate
- 1 copo de amêndoas raladas


Como preparar
1. Peneire a farinha duas vezes e meta de lado
2. Peneire o cacau, o fermento e o sal duas vezes e meta de lado
3. Bata a manteiga com o açúcar em alta velocidade até que fique uma massa fofa
4. Junte os dois ovos e o extracto de baunilha. Misture bem
5. Adicione, pouco a pouco, a mistura do cacau e misture muito bem
6. Adicione, pouco a pouco, a mistura da farinha e misture bem
7. Junte as pepitas de chocolate e a amêndoa ralada. Mexa tudo muito bem
8. Faça pequenos montinhos, com cerca de 1 polegada de diâmetro, num tabuleiro coberto com papel de padeiro, e deixe espaço entre eles para que possam crescer
9. Leve ao forno a 180c por 15 minutos
10. Deixe arrefecer no tabuleiro e depois guarde num pote

No comments:

Post a Comment