ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Friday, April 30, 2010

น้ำสตอเบอร์รี่ผสมส้มปั่น - Strawberry and orange blended juice - Batido de morango e laranjaน้ำสตอเบอร์รี่ผสมส้มปั่น

ส่วนผสม
- สตอเบอร์รี่ 1 ถ้วย
- ส้มเอาแต่เนื้อ 2 ลูก
- เกลือป่น ½ ช้อนชา
- น้ำเชื่อม 4-5 ช้อนโต๊ะ
- น้ำเปล่า 2-3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำแข็ง 1 ถ้วย


วิธีทำ
1. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในเครื่องปั่นน้ำผลไม้
2. ปั่นทุกอย่างรวมกัน โดยให้น้ำแข็งป่นให้หมด อย่าให้เหลือเป็นก้อน
3. ชิมรส ปรับรสหวานตามต้องการ


Strawberry and orange blended juice

Ingredients
- 1 cup of strawberries (can be frozen or fresh)
- 2 oranges (just the pulp and juice)
- ½ teaspoon of salt
- 4-5 tablespoons of syrup (boile 1 cup of water with ½ cup of sugar)
- 2-3 tablespoons of water
- 1 cup of ice


How to make it
1. Mix all the ingredients in the blender
2. Blend everything well, don’t leave pieces of ice in the mixture to make it smooth
3. Taste to find the sweetness you prefer. Ready to drink


Batido de morango e laranja


Ingredientes
- 1 copo de morangos (podem ser congelados ou frescos)
- 2 laranjas (apenas a polpa e o sumo)
- ½ colher de chá de sal
- 4-5 colheres de sopa de melaço (ferva 1 copo de água com ½ copo de açúcar)
- 2-3 colheres de sopa de água
- 1 copo de gelo


Como preparar
1. Misture todos os ingredientes no copo da misturadora
2. Misture tudo muito bem, sem deixar pedaços de gelo para que fique bem macio
3. Prove e ajuste para o gosto que mais lhe agradar. Pronto a servir

No comments:

Post a Comment