ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Thursday, April 29, 2010

ปลา 3 รส - Fried fish with sweet sauce - Peixe frito com molho doce


ปลา 3 รส

ส่วนผสม
- ปลา ชนิดแล้วแต่ชอบที่สามารถนำมาทอดได้
- พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด
- กระเทียม 5 กลีบ
- กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ
- รากผักชีสับ 1 ช้อนโต๊ะ
- แป้งสาลี 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
- เกลือ 1 ช้อนชา
- น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมันสำหรับทอดปลา


วิธีทำ
1. นำปลามาคลุกกับเกลือเล็กน้อย แล้วนำมาคลุกกับแป้งสาลีบางๆ ก่อนนำไปทอด ทอดด้วยไฟปานกลาง พักให้สะเด็ดน้ำมัน
2. โขลกพริกชี้ฟ้า กระเทียม และรากผักชีเข้าด้วยกัน
3. ใส่น้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ เจียวกระเทียมสับให้หอม จากนั้นใส่เครื่องที่โขลกไว้ (พริกชี้ฟ้า กระเทียม และรากผักชี) ผัดให้หอม
4. ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำส้มสายชู และน้ำปลา เคี่ยวให้ข้นเล็กน้อย
5. นำน้ำราดมาราดบนตัวปลา หรือใช้เป็นน้ำจิ้มก็ได้


Fried fish with sweet sauce

Ingredients
- Fish (the kind of fish depends on you, but choose a fish that can be fried)
- 1 red chili
- 5 cloves of garlic
- 1 tablespoon of chopped garlic
- 1 tablespoon of chopped coriander roots
- 2 tablespoons of wheat flour or plain flour
- 2 tablespoons of white sugar
- 1 teaspoon of salt
- 2 tablespoons of rice vinegar
- 2 tablespoons of fish sauce
- 1 tablespoon of frying oil
- Frying oil to fry the fish


How to cook
1. Cover the fish with salt and wheat flour before frying. Fry it in medium heat. Then drain and rest
2. Mash the red chili, chopped garlic and chopped coriander roots
3. Add 1 tablespoon of frying oil to the wok and when it becomes hot, add the paste of the ingredients that you mashed (red chili, chopped garlic and chopped coriander roots). Stir fried it until it starts to have a pleasant smell
4. Then add the white sugar, rice vinegar and the fish sauce. Simmer it for a while to make the sauce thicker
5. Put the sauce on top of the fried fish or can use it to dip the pieces of fish


Peixe frito com molho doce

Ingredientes
- Peixe (o tipo de peixe fica ao critério de cada um, desde que se escolha um peixe que possa ser frito)
- 1 piripíri
- 5 dentes de alho
- 1 colher de sopa de alho picado
- 1 colher de sopa de raízes de salsa picadas
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou farinha multiusos
- 2 colheres de sopa de açúcar branco
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 2 colheres de sopa de molho de peixe
- 1 colher de sopa de óleo
- Óleo para fritar o peixe


Como preparar
1. Envolva o peixe com sal e farinha antes de fritar. Frite em lume médio. Depois deixe escorrer e meta de lado
2. Esmague o piripíri, o alho picado e as raízes de sala picadas
3. Coloque uma colher de sopa de óleo no wok e quando ficar bem quente, junte a pasta dos ingredientes que acabou de esmagar (piripíri, alho picado e raízes de salsa picadas). Frite até que comece a emanar um cheiro agradável
4. Depois junte o açúcar branco, o vinagre de arroz e o molho de peixe. Deixe ferver por instantes para engrossar
5. Meta o molho por cima do peixe ou, se preferir, use-o para molhar pedaços do peixe

1 comment:

  1. I love this dish....hehehe is my favorite!
    I just want to suggest that it will be nice if u can put the fotos of the ingredients so that the readers who never use the Kitchen (like me) will be able to understand wat is the ingredients by looking at the fotos...
    Thank You
    savita

    ReplyDelete