ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Friday, April 23, 2010

แกงเผ็ดเห็ดรวมมิตร - Mixed mushroom in red curry - Caril vermelho de cogumelos


แกงเผ็ดเห็ดรวมมิตร


เครื่องปรุง
- เห็ดตามชอบ เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดโคน ได้ทุกเห็ด จำนวนตามชอบ
- เห็ดหอม 3-4 ดอก
- เต้าหู้เหลืองทอด 2 ก้อน
- น้ำพริกแกงเผ็ด 1 ช้อนโต๊ะ
- กะทิ 1 ถ้วย
- มะเขือเทศลูกเล็ก 6-7 ลูก
- สัปปะรดหั่นชิ้นพอดีคำ 7-8 ชิ้น (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
- ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ
- ใบโหระพา 4-5 ต้น
- พริกชึ้ฟ้าแดงหั่นเฉียง 2-3 เม็ด
- น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ


วิธีทำ
1. นำเห็ดทั้งหมด มาล้างให้สะอาด แล้วหั่นชิ้นพอดีคำ
2. นำเฉพาะเห็ดหอมมาผัดกับน้ำมัน ให้หอมดี จากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทราย ผัดให้เข้ากัน เติมน้ำประมาณ 1 ถ้วย เคี่ยวไปเรื่อยๆ จนน้ำแห้ง
3. หั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นพอดีคำ นำมาทอดกับน้ำมันให้พอเหลือง
4. นำพริกแกงมาผัดให้กับน้ำมันเล็กน้อยให้พอหอม จากนั้นเติมกะทิลงไป ผัดให้เข้ากัน จนกะทิเริ่มแตกมัน
5. จากนั้นใส่เห็ดหอมที่เคี่ยวจนแห้งดีแล้ว รวมทั้งใส่เห็ดอื่นๆ ที่เตรียมไว้ลงไปและเต้าหู้ทอด คนให้เข้ากัน เคี่ยวให้เดือด
6. เติมสัปปะรด มะเขือเทศ พริก ใบมะกรูด
7. ปรุงรสตามชอบ ใส่ใบโหระพา พร้อมเสิร์ฟ


Mixed mushroom in red curry


Ingredients
- All kind of mushroom you like. Ex: straw mushroom, shiitake mushroom or champignon mushroom. The quantity also depends on you
- 3-4 black mushrooms
- 2 pieces of hard tofu
- 1 tablespoon of red curry paste
- 1 cup of coconut milk
- 6-7 cherry tomatoes
- 7-8 small pieces of pineapple (if you don’t like it, don’t use)
- 3 Kaffir leaves
- 4-5 stalks of sweet basil
- 2-3 red chili, sliced
- 3 tablespoons of fish sauce
- 1 tablespoon of palm sugar
- 2 tablespoons of light soya sauce
- 1 tablespoon of white sugar


How to cook
1. Wash well all the mushrooms and cut them pieces
2. Fry just the black mushroom with a little bit of frying oil until it becomes frangrant. Add light soya sauce and white sugar. Stir them well and then add 1 cup of water and simmer it until it become dry
3. Cut the hard tofu in small pieces and fry it until it turns yellow
4. Stir fry the red curry paste with a little bit of frying oil in medium heat until it starts smelling intense. Then add the coconut milk and stir it well until the coconut milk starts boiling
5. Add the black mushroom and all the mushrooms prepared and the fried hard tofu. Mix everything well. Wait until the curry starts boiling again
6. Then add the pineapple, cherry tomato, chili and kaffir leaves
7. Adjust the taste by adding palm sugar and fish sauce. Find the taste that suits you best. After that add the sweet basil leaves. Ready to serve


Caril vermelho de cogumelos


Ingredientes
- Todo o tipo de cogumelos que goste. Por exemplo: cogumelo palha, cogumelos shiitake ou champignons. A quantidade também depende do seu gosto pessoal
- 3-4 cogumelos chineses
- 2 bocados de tofu duro
- 1 colher de sopa de pasta de caril vermelho
- 1 copo de leite de coco
- 6-7 tomates cereja
- 7-8 pequenos pedaços de ananás (se não gostar pode ignorar)
- 3 folhas de combava
- 4-5 ramos de manjericão
- 2-3 piripíri vermelho, picado
- 3 colheres de sopa de molho de peixe
- 1 colher de sopa de açúcar de palma
- 2 colheres de sopa de molho de soja light
- 1 colher de sopa de açúcar branco


Como preparar


1. Lavar bem todos os cogumelos e cortá-los em pedaços
2. Fritar os cogumelos chineses num pouco de óleo até que comecem a cheirar. Adicione o molho de soja light e o açúcar branco. Mexa bem e junte um copo de água mexendo sempre até que evapore e fique seco
3. Corte o tofu duro em pequenos pedaços e frite-o até que fique amarelado
4. Frite o caril vermelho com um pouco de óleo em lume brando até que comece a cheirar intensamente. Depois junte o leite de coco e mexa até que comece a ferver
5. Adicione todos cogumelos e o tofu duro frito. Misture tudo bem. Espere até que levante fervura novamente
6. Junte o ananás, o tomate cereja, os piripíris cortados e as folhas de combava
7. Ajuste o sabor juntando açúcar de palma e molho de peixe. Assim que encontrar um sabor que lhe agrade, junte o manjericão. Pronto a servir

No comments:

Post a Comment