ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Friday, March 26, 2010

ไข่พะโล้ - Kai Pa Lo (Stewed soup with Chinese herbs) - Kai Pa Lo (Sopa guisada com ervas chinesas)


ไข่พะโล้
เครื่องปรุง
- ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ต้ม 6 ฟอง
- หมูสามชั้น ½ กิโลกรัม หรือปีกไก่ ตามชอบ
- เต้าหู้แข็ง ตามชอบ
- เห็ดหอม ตามชอบ
- กระเทียม 2-3 กลีบ
- พริกไทย ½ ช้อนชา
- รากผักชี 1 ราก
- น้ำตาลปี๊บ 5-6 ช้อนโต๊ะ
- ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
- เกลือ 1 ช้อนชา
- โป๊ยกั๊ก 2-3 ดอก
- อบเชย 1 ก้าน
- น้ำเปล่า 2 ถ้วย
- น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
- ผักชี 2-3 ต้น


วิธีทำ
1. นำกระเทียม พริกไทย รากผักชี มาตำให้ละเอียด
2. ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันผัดเครื่องที่ตำให้หอม
3. เติมน้ำตาลปี๊บ ผัดจนเริ่มข้น พยายามผัดให้เร็วไม่งั้นน้ำตาลจะแข็งเป็นก้อน
4. ใส่หมูสามชั้นลงผัดกับน้ำตาล ผัดไปเรื่อยๆ ให้น้ำตาลเคลือบผิวหมูสามชั้น
5. เติมเห็ดหอม (ควรล้างและแช่น้ำไว้ก่อน) เต้าหู้ และไข่ต้มลงผัด
6. เมื่อผัดเข้ากัน น้ำตาลเคลือบทุกส่วนผสมแล้ว เติมน้ำ
7. เมื่อน้ำเดือด ใส่โป๊ยกั๊ก อบเชย ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส น้ำปลา เกลือ ชิมรสตามชอบ เติมผักชี
8. เคี่ยวต่อให้น้ำแกงเข้ากันดีกับเนื้อหมู


Kai Pa Lo (Stewed soup with Chinese herbs)
Ingredients
- 6 boiled duck eggs or chicken eggs (depends on your preference. Duck eggs are heavier and harder)
- ½ kilo of streaky pork (or if you don’t want to make the soup too fatty, change to chicken wings or chicken drums)
- Hard tofu or hard bean curd (the quantity depends on you)
- Black mushroom (the quantity depends on you)
- 2-3 cloves of peeled garlic
- ½ teaspoon of dried white pepper seeds
- 1 coriander root
- 5-6 tablespoons of palm sugar
- 1 tablespoon of soya sauce
- 1 tablespoon of fish sauce
- 1 teaspoon of salt
- 2 cups of water
- 1 tablespoon of frying oil
- 2-3 stalks of coriander
- 1 cinnamon stick
- 2-3 Chinese anises


How to cook
1. Mash the coriander root, dried white pepper seeds and garlic in the mortar
2. Prepare the wok, put the frying oil. When the oil becomes hot, add the mixture mashed
3. Stir fried until it starts to become fragrant
4. Then add the palm sugar. Stir fry fast otherwise it will become too compact and hard. Stir until the palm sugar turns sticky
5. Add the streaky pork and let it caramelize
6. Put the bean curd, the black mushrooms (you should wash and soak it in water before using) and the eggs. Keep stirring, don’t stop otherwise the palm sugar will get hard
7. When the palm sugar is covering the surface of all ingredients, add water
8. Change to a pan to boil. When it’s boiling add the Chinese anise and the cinnamon stick. Then add soya sauce, fish sauce and salt. Taste it. The soup suppose to be a bit sweet than salty. If you are afraid that the soup will be too salty add the soya sauce, the fish sauce and the salt little by little until you reach the taste you want. Add coriander
9. Simmer for a while (around 30 minutes – 1 hour) to make the soup thicker and blend all the ingredients


Kai Pa Lo (Sopa guisada com ervas chinesas)


Ingredientes
- 6 ovos de pato cozidos, ou de galinha (depende da sua preferência. Ovos de pato são mais pesados e duros)
- ½ quilo de carne entremeada de porco (se quiser a sopa menos gordurosa pode usar asas ou coxas de galinha)
- Tofu duro ou coalhada dura de feijão (a quantidade depende do seu gosto)
- Cogumelos pretos (a quantidade depende do seu gosto)
- 2-3 dentes de alho descascados
- ½ colher de chá de grãos de pimenta branca secos
- 1 raiz de salsa
- 5-6 colheres de sopa de açúcar de palma
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de molho de peixe
- 1 colher de chá de sal
- 2 copos de água
- 1 colher de sopa de óleo de fritar
- 2-3 ramos de salsa
- 1 pau de canela
- 2-3 anis-estrela


Como preparar
1. Esmague a raiz de salsa, os grãos de pimenta branca e o alho num pilão
2. Prepare o wok e coloque o óleo Quando estiver bem quente adicione a mistura previamente esmagada
3. Frite até que comece a libertar um cheiro agradável
4. Adicione o açúcar de palma. Mexa continuamente para que não fique compacto e duro. Frite até que o açúcar fique pegajoso
5. Junte a carne entremeada e deixe caramelizar
6. Adicione o tofu duro (ou coalhada dura de jeijão), os cogumelos pretos (deve lavá-los e demolhar antes de usar) e os ovos. Continue a mexer, não pare porque senão o açúcar de palma fica duro
7. Quando o açúcar tiver caramelizado todos os ingredientes, adicione a água
8. Mude para uma panela de sopa para ferver. Quando começar a ferver junte o anis-estrela e o pau de canela. Depois o molho de soja, o molho de peixe e o sal. Prove. O sabor da sopa é suposto ser um pouco adocicado e salgado. Se tiver receito de ficar muito salgado, junte o molho de soja, o molho de peixe e o sal pouco a pouco até encontrar o sabor que mais de lhe agrada. Por fim, adicione a salsa
9. Deixe ferver (cerca de 30 minutos – 1 hora) para que fique espessa e ganhe o sabor de todos os ingredientes

No comments:

Post a Comment