ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Tuesday, February 1, 2011

ยำปลาดุกฟู - Deep fried catfish salad with spicy sour green mango dressing - Salada picante de Manga verde com Peixe-gato frito

ยำปลาดุกฟู (สำหรับ 2 ที่)
เครื่องปรุง
- ปลาดุกย่าง 1 ตัว
- เกล็ดขนมปังป่น 4 ช้อนโต๊ะ
- มะม่วงเปรี้ยวซอย ½ - 1 ลูก (มากน้อยแล้วแต่ความชอบ)
- หอมแดงซอย ½ ถ้วย
- พริกขึ้หนูซอย 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วลิสงคั่วหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด ½ ถ้วย (มากน้อยแล้วแต่ความชอบ)
- คื่นช่ายหั่นท่อน½ ถ้วย
- น้ำมันพืชสำหรับทอด

วิธีทำ
1. นำปลาดุกย่างมาเลาะเอาแต่เนื้อ นำเนื้อปลาดุกย่างที่แยกก้างออกแล้วมาตำในครกให้ละเอียด
2. จากนั้นนำเนื้อปลาดุกย่างที่ตำจนละเอียดแล้ว มาสับให้ละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้เนื้อปลาดุกฟูและละเอียด
3. นำเนื้อปลาดุกย่างที่ตำและสับเรียบร้อยแล้วมาผสมกับเกล็ดขนมปังป่น คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. ตั้งกะทะใส่น้ำมันให้ท่วม พอน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อปลาที่ผสมกับเกล็ดขนมปังลงทอด ใส่ประมาณ ¾ ของกะทะ เพราะเวลาทอดปลาดุกจะฟูเพิ่มขึ้นอีก
5. ทอดจนเหลือง ตักขึ้นแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน โดยใช้กระดาษทิชชู่รอง
6. ทอดจนหมดส่วนผสมที่เตรียมไว้ จะได้ปลาดุกฟูทอดกรอบประมาณ 3 แพ แล้วแต่ขนาดที่นำลงทอด โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
7. ทำน้ำยำโดยนำน้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำมะนาว และพริกขึ้หนูซอยมาผสมให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ จากนั้น นำมะม่วงเปรี้ยวซอยและหอมแดงซอยมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำยำ
8. จัดปลาดุกฟูทอดกรอบที่โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดใส่จานและตกแต่งจานด้วยคื่นช่ายหั่นท่อน เสิร์ฟพร้อมน้ำยำมะม่วง

Deep fried catfish salad with spicy sour green mango dressing (for 2 persons)

Ingredients
- 1 grilled catfish
- 4 tablespoons of bread crumbs
- ½ - 1 sour green mango, thinly sliced (quantity depends on your taste)
- ½ cup of sliced Asian shallots
- 3 tablespoons of chopped bird’s eyes chili
- 2 tablespoons of fish sauce
- 1 tablespoon of white sugar
- 2 tablespoons of lime juice
- ½ cup of roasted peanuts or roasted cashew nuts (quantity depends on your taste)
- ½ cup of celery, cut it into small pieces
- Vegetable oil for deep fry

How to cook:
1. Remove all the bones from the catfish. Then mash the catfish meat in the mortar until it become soft and pasty (but not too much).
2. After that thinly chop the mashed catfish meat until it become almost like a powder, although, with some shape.
3. Mix well the catfish with bread crumbs to make it dry and loose.
4. Add vegetable oil into the frying pan. Use lot of oil. Put the catfish to fry when the oil become very hot. Add just ¾ catfish to the frying pan because when it fries will increase in size. Be careful when frying the catfish with the hot oil, make sure it’s really hot otherwise it will be oily and not crunchy.
5. Fry until turns yellow. Remove from the oil and drain it with kitchen paper towels.
6. Fry all the catfish mixture. You may get around 3 portions for this quantities but it depends on the amount you put to fry each time. After all it’s fried, sprinkle with roasted peanut or cashew nut.
7. Now make the dressing; Mix fish sauce, white sugar, lime juice and chopped chili into a small bowl. Mix them well and taste it. Adjust to a taste that pleases you. Then, add the sliced sour green mango and sliced Asian shallots into the bowl and stir with all the mixture.
8. Place the deep fried catfish in the plate with the sprinkle of roasted peanut or cashew nut and decorate the plate with celery cuts. Serve with sour green mango dressing.

Salada picante de Manga verde com Peixe-gato frito (para 2 pessoas)

Ingredientes
- 1 peixe-gato grelhado
- 4 colher de sopa de pão-ralado
- ½ - 1 Manga verde azeda, fatiada fina (a quantidade depende do gosto pessoal)
- ½ copo de chalotas asiáticas
- 3 colheres de sopa de piripíri picado
- 2 colheres de sopa de molho de peixe
- 1 colher de sopa de açúcar branco
- 2 colheres de sopa de sumo de lima
- ½ copo de amendoins torrados ou caju torrado (a quantidade depende do gosto pessoal)
- ½ copo de aipo, cortado em pequenos pedaços
- Óleo vegetal para fritar

Como preparar:
1. Retire todas as espinhas do peixe-gato. Depois esmague a carne num pilão até que fique numa pasta (mas não muito amassada).
2. Depois corte essa pasta em pequenos pedaços, de forma que fique quase triturado. Tome atenção, estará pronto quando ainda tiver alguma forma e textura.
3. Misture bem o peixe-gato com o pão-ralado para que fique solto e seco.
4. Adicione o óleo vegetal à frigideira e deixe aquecer bem. Use muito óleo, para que o peixe fique a flutuar. Meta o peixe a fritar quando o óleo estive bem quente. Frite em pequenas quantidades porque o peixe irá aumentar de volume ao fritar. Tenha em atenção que o óleo terá de estar bem quente, caso contrário o peixe ficará oleoso e não ficará estaladiço.
5. Frite até que fique de cor amarela. Retire do óleo e seque em toalhas de papel.
6. Frite toda a mistura de peixe-gato. Deverá ficar com 3 porções depois de fritar, dependendo das quantidades que fritar de cada vez. Depois de frito, junte o amendoim ou o caju torrado por cima.
7. Agora prepare o molho; Misture o molho de peixe, açúcar branco, sumo de lima, e o piripíri picado numa pequena tigela. Mexa tudo muito bem e prove até que encontre um sabor que lhe agrade. Depois disto, adicione a manga e as chalotas misturando tudo.
8. Coloque o peixe-gato frito num prato já coberto pelo amendoim ou caju e decore com os pedaços de aipo. Sirva com o molho de manga verde.

2 comments: