ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Tuesday, March 2, 2010

ยำส้มโอ ~~ Yam-Som-O (Spicy pomelo Salad) Salada de toranja


ยำส้มโอ

ส่วนผสม
- ส้มโอแกะเอาแต่เนื้อ 1 ถ้วย
- กุ้ง หรือ ไก่ ตามชอบ
- หอมแดงซอย 3 หัว
- พริกขี้หนู ตามชอบ
- น้ำมะนาว หรือน้ำมะขามเปียก 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา ½ ช้อนโต๊ะ หรือตามชอบ
- น้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ หรือตามชอบ
- ใบสะระแหน่ ครี่งถ้วย
- ถั่วลิสงคั่วบด 1 ช้อนโต๊ะหรือตามชอบ
- มะพร้าวคั่ว 1 ช้อนโต๊ะหรือตามชอบ
- กุ้งแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะหรือตามชอบ

วิธีทำ
1. แกะเนื้อส้มโอ
2. ลวงกุ้ง หรือไก่
3. ผสมน้ำยำ น้ำมะนาว หรือน้ำมะขามเปียก น้ำปลา น้ำตาล ปรุงรสตามชอบ
4. ใส่หอมแดงซอย ลงไปคลุกให้ทั่ว
5. ใส่ส้มโอ เนื้อกุ้งหรือไก่ ใบสะระแหน่ ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่ว
6. แต่งหน้าด้วย ถั่วลิสงคั่วบด มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น


Yam-Som-O = Pomelo salad (Spicy pomelo Salad)

Ingredients
- 1 cup of peeled pomelo (if you can’t find the pomelo, you can replace with the pink grapefruit but the taste won’t be exactly the same)
- boiled shrimp and boiled chicken breasts
- 2 tablespoons of chopped fresh coriander
- chopped bird–chili (depends on your taste)
- 1 tablespoon of lime juice or tamarind sauce
- ½ tablespoon of fish sauce (depends on your taste)
-½ tablespoon of sugar (depends on your taste)
- ½ cup of mint leaves
- 1 tablespoon of chopped roasted peanuts (depends on your taste)
- 1 tablespoon of chopped roasted coconut meat (depends on your taste). If you can’t find it, don’t worry. The taste will be similar, just missing the smell of the roasted coconut meat
- 1 tablespoon of mash dried shrimp (depend on your taste)

How to cook
1. peel and separate the pomelo or grapefruit into segments. Remove the membranes and seeds. Gently flake the flesh apart into a bowl
2. hand shred the chicken. Add chicken and shrimp the pomelo
3. in a small bowl mix together the chopped red bird-chilies with fish sauce, sugar, lime juice and shallots; toss with pomelo chicken mixture
4. place on the serving plate
5. Top with roasted peanuts, roasted coconut meat and dried shrimp


Yam Som O - Salada picante de toranja

Ingredientes
- 1 copo de pomelo descascado (se não encontrar pomelo pode substituí-lo por toranja rosa, no entanto, o sabor será ligeiramente diferente)
- camarão e peitos de galinha cozidos
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- piripíri olho de passaro picado (depende do gosto de cada pessoa)
- 1 colher de sopa de sumo de lima ou molho de tamarindo
- ½ colher de sopa de molho de peixe (depende do gosto de cada pessoa)
-½ colher de sopa de açúcar (depende do gosto de cada pessoa)
- ½ copo de folhas de hortelã
- 1 colher de sopa de amendoins tostados e ralados (depende do gosto de cada pessoa)
- 1 colher de sopa de coco ralado e tostado (depende do gosto de cada pessoa). Se não encontrar o coco ralado não se preocupe. O sabor final será semelhante, apenas faltando o cheiro do coco
- 1 colher de sopa de camarão seco esmagado (depende do gosto de cada pessoa)

Como preparar
1. descasque e separe o pomelo ou toranja em segmentos. Retire todas as grainhas e sementes. Separe os gomos em pequenos pedaços numa tigela
2. desfie à mão a galinha. Junte a galinha e o camarão ao pomelo
3. numa pequena tigela junte os piripíris olho de passaro picados com o molho de peixe, o açúcar, o sumo de lima e as chalotas; depois misture gentilmente com a mistura de pomelo e galinha
4. meta num prato para servir
5. decore com os amendoins tostados, coco ralado tostado e camarão sêco

No comments:

Post a Comment