ถึงผู้อ่านทุกท่าน เนื่องจากตอนนี้เจ้าของบล็อกงานยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดทเมนูอาหารบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของบล็อกจะพยายามมาอัพเมนูอาหารอยู่เรื่อยๆ เพื่อผู้อ่านและผู้ที่ติดตามทุกคน ขอบคุณที่คอยติดตามนะคะหากมีข้อแนะนำ ก็บอกกล่าวกันได้นะค่ะ หรือหากมีข้อคิดเห็นใดๆ ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ
Dear fans, now I’m very busy so I don’t have time to update the blog with new recipes and as often as I would like to do it. However, I will try hard to keep updating with more recipes. Thank you for all support and if you have any ideas, questions or suggestions, please let me know.
Queridos fans, estes últimos dias tenho andado muito ocupada e não tenho tido tempo para publicar novas receitas com a regularidade que gostaria. No entanto, irei tentar continuar a publicar receitas. Obrigado pelo vosso apoio e se tiverem idéias, questões ou sugestões, escrevam-me.
After trying my recipes, please leave a comment about your experience... Thank you...
Depois de experimentarem as minhas receitas, deixem um comentário acerca da vossa experiência... Obrigado...

Wednesday, March 17, 2010

ผัดไทย - Pad Thai (Thai stir fried rice noodles) - Massa de arroz frita


ผัดไทย สำหรับ 2 ที่

เครื่องปรุงน้ำซอสผัดไทย
- น้ำมะขามเปียก 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ
- น้ำพริกเผา 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
- กระเทียบสับ 2-3 กลีบ
- รากผักชีสับ 1-2 ราก
- น้ำเปล่า 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ

เครื่องปรุงเครื่องผัดไทย
- เส้นจันทร์ใครหาได้ก็ใส่ ไม่มีก็ใช้เส้นเล็กเอา หรือใครอยากใช้วุ้นเส้นก็ได้ จำนวนตามแล้วแต่หิวมากหิวน้อย
- กุ้งสด 4-5 ตัว
- ถั่วลิสงคั่วโขลกละเอียด 3-4 ช้อนโต๊ะ
- กุ้งแห้งที่แช่น้ำแล้ว 3 ช้อนโต๊ะ
- เต้าหู้หั่นลูกเต๋าชิ้นเล็ก 1 ถ้วย
- ไชโป้วหวานที่แช่น้ำแล้วหั่นลูกเต๋าชิ้นเล็ก 3 ช้อนโต๊ะ
- ถั่วงอก ตามชอบ
- ใบกุ้ยช่าย หรือ ต้นหอม ตามชอบ
- หอมแดงซอย 4-5 หัว
- ไข่ไก่ 2 ฟอง

วิธีทำเริ่มจากน้ำซอสผัดไทย
1. เจียวกระเทียมและรากผักชีให้หอม แล้วค่อยๆ เติมส่วนผสม น้ำมะขามเปียก น้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำส้มสายชู และน้ำเปล่า ชิมรสที่ชอบ ขาดเหลือรสไหนก็ปรุงเอาตามชอบใจ พักไว้
มาเริ่มทำผัดไทยกัน
1. ตั้งกระทะ ใส่น้ำมัน ใส่หอมแดง ผัดจนหอม ใส่ไชโป้วหวาน เต้าหู้ กุ้งแห้ง กุ้งสดผัดจนเข้ากันดี
2. ใส่เส้นที่เตรียมไว้ ถ้าใครใช้วุ้นเส้นทำก็แช่น้ำวุ้นเส้นไว้ประมาณ 10 นาที ก่อนนำมาผัด จากนั้นใส่น้ำซอสผัดไทยที่เตรียมไว้ ชิมรสตามต้องการ
3. ใส่ไข่ เราจะใส่ไว้ข้างๆ แล้วรอจนไข่สุก ก็ยีๆ แล้วคลุกกับเส้น จะไม่ใส่ไปบนเส้นเพราะเส้นมันแฉะ ไม่ค่อยอร่อย ใส่ถั่วลิสง ถั่วงอก ใบกุ้ยช่าย หรือ ต้นหอม
4. พร้อมรับประทาน ทานคู่กับถั่วงอก ใบกุ้ยช่าย หรือ ต้นหอมดิบ ใครมีหัวปลีด้วยก็ยิ่งอร่อยเลย

ถ้าใครอยากทานผัดไทยห่อไข่ก็เตรียมไข่เพิ่มอีก 2 ฟองนำไปทอดในกระทะเทฟล่อน ไม่ต้องใส่น้ำมัน ตั้งไฟกลาง หมุนไข่ให้ได้แผ่นใหญ่ๆ ทอดจนไข่เหลืองได้ที่ทั้ง 2 ด้าน แต่ถ้าไม่อยากให้ไข่แห้งมากก็ทอดแค่ด้านเดียวก็ได้ เสร็จแล้วนำไข่ที่ได้เป็นแผ่น มาห่อผัดไทยที่เราผัดเสร็จแล้ว อร่อยมากๆ ค่ะ


Pad Thai (Thai stir fried rice noodles) For 2 persons

Ingredients for Pad Thai sauce
- 3 tablespoons of tamarind sauce
- 2 tablespoons of sugar
- 1 tablespoons of palm sugar
- 3 tablespoons of Thai chili paste
- 2 tablespoons of fish sauce
- 2-3 cloves of chopped garlic
- 1-2 coriander roots
- 3 tablespoons of water
- 2 tablespoons of vinegar

Ingredients for Pad Thai
- Rice noodles or glass noodles (the quantity depends on you)
- 4-5 peeled fresh shrimp
- 3-4 tablespoons of mashed roasted peanut
- 3 tablespoons of washed dried shrimp
- 1 tablespoons of hard tofu cut in small cubes
- 3 tablespoons of washed and cut sweet radish
- Bean sprout (depends on you)
- Coriander (depends on you)
- 4-5 chopped shallots
- 2 chicken eggs

How to cook (we will start with Pad Thai sauce)
1. Fry the garlic and the coriander root until it starts to smell well. Then add tamarind sauce, sugar, palm sugar, Thai chili paste, fish sauce, vinegar and water little by little. Try for the best taste and stir well.
2. Put the sauce to rest.

How to stir fried Pad Thai
1. Add the frying oil to the wok. When it’s hot, place the shallots, sweet radish, tofu, dried shrimp and shrimp. Stir it until it gets a little bit cooked.
2. Put the noodles. If you use glass noodles, place it in water for 10 minutes before using it to make it soft. After the noodles add the Pad Thai sauce that we prepared before. Add the sauce little by little to make the noodles absorb it. Do not put too much otherwise the noodles will be too soft. Taste it and if you want add more seasoning until you reach the right taste.
3. Add the eggs. I don’t put the egg on top of the noodles, just in the side and wait until they get cooked and then mix it with the noodles. If you put the eggs straight on top of the noodles, in my opinion, it will make the noodles too juicy and the taste will be different. Add the mashed roasted peanut, bean sprouts and coriander.
4. Ready to eat. Serve with bean sprouts, coriander and, if you can find banana blossom, will be great. Put on the table also sugar, lime cut in small pieces and chili powder for seasoning.

If you want Pad Thai wrap egg, prepare 2 more chicken eggs. Fry the eggs in a non stick pan without oil and medium heat. Put the eggs in the pan and spread it until you get a thin layer and until the egg turns yellow in both side. If you don’t want the eggs to be too dry, can just fry it in one side. After the eggs are done, put the Pad Thai in the middle and wrap it.


Pad Thai (Massa de arroz frita) Para 2 pessoas

Ingredientes para o molho da Pad Thai
- 3 colheres de sopa de molho de tamarindo
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colheres de sopa de açúcar de palma
- 3 colheres de sopa de pasta de piripiri tailandês
- 2 colheres de sopa de molho de peixe
- 2-3 dentes de alho picados
- 1-2 raízes de salsa
- 3 colheres de sopa de água
- 2 colheres de sopa de vinagre

Ingredientes para a Pad Thai
- Massa de arroz ou massa de feijão da China (a quantidade depende de cada pessoa)
- 4-5 camarões descascados
- 3-4 colheres de sopa de amendoim tostado
- 3 colheres de sopa de camarão seco lavado
- 1 colheres de sopa de tofu duro cortado em pequenos cubos
- 3 colheres de sopa de rabanete doce, lavado e cortado em pequenos pedaços
- Rebentos de feijão da China (depende do gosto pessoal)
- Salsa (depende do gosto pessoal)
- 4-5 chalotas picadas
- 2 ovos de galinha

Como preparar (vamos começar pelo molho da Pad Thai)
1. Fritar o alho e as raízes de salsa até começarem a emanar um cheiro agradável. Adicione o molho de tamarindo, o açúcar e o açúcar de palma e a pasta de piripiri tailandesa, o molho de peixe, vinagre e a água pouco a pouco. Prove até encontrar o sabor que mais lhe agrada e misture muito bem.
2. Deixe o molho de lado.

Como fritar a Pad Thai
1. Meta óleo no wok. Quando este estiver bem quente junte as chalotas, os rabanetes doces, o tofu, camarão seco e o camarão descascado. Mexa bem até que comece a cozer.
2. Adicione a massa. Se usar massa de feijão da China, meta-as em água 10 minutos antes para que amoleça. Depois da massa junte o molho da Pad Thai que foi preparado antecipadamente. Neste passo tenha cuidado, junte o molho pouco a pouco, dando tempo à massa para absorver o molho. Caso meta muito de cada vez a massa tende a ficar muito mole. Prove e adicione mais tempero se necessário.
3. Adicione os ovos. Não meta os ovos em cima da massa. Meta de lado no wok e espere que frite. Só depois deve mexer tudo junto. Em minha opinião, se meter os ovos directamente junto com a massa faz com que esta fique muito húmida e retira algum do sabor. Adicione agora os amendoins tostados, os rebentos de feijão da China e a salsa.
4. Está pronto a servir. Acompanhar com rebentos de feijão da China, salsa e, se conseguir encontrar, flor de bananeira. Deve também juntar na mesa temperos como o açúcar, piripiri em pó e pequenos gomos de lima.

Se quiser fazer a Pad Thai embrulhada em omeleta, use dois ovos de galinha. Frite-os numa frigideira anti-aderente sem óleo em fogo médio. Meta o ovo na frigideira e espalhe-o bem até que fique uma camada muito fina. Frite de ambos os lados. Se quiser o ovo mais húmido frite de apenas um lado. Depois de frito, meta a Pad Thai no meio e
embrulhe.

No comments:

Post a Comment